حسابداران

انجمن حسابداران ارشد ایران

معنای اسم همه کشورهای دنیا

ازبکستان: سرزمین خودسالارها (سغدی-ترکی-فارسی/دری) اسپانیا: سرزمین خرگوش کوهی (فنیقی) استرالیا: سرزمین جنوبی (از لاتین) استونی: راه شرقی (ژرمنی) اسرائیل: جنگیده با خدا (عبری) اسکاتلند:سرزمین اسکات‌ها{در لاتین قوم گائل را گویند}(لاتین).افغانستان: سرزمین ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 61 بازدید
اسفند 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
9 پست
خرداد 90
1 پست