/ 14 نظر / 65 بازدید
نمایش نظرات قبلی
چراغ چشم

سند ما: ثبت مهربانيمان سرمايه ما: انسانيتمان سرمايه گذاري ما: عشقمان سهم ما: از بني آدم بودنمان سفته ما: صداقتمان سرقفلي ما: مازاد محبت بر نفرتمان و سود ما: با هم بودنمان.

چراغ چشم

بنام یگانه حسابدار حسابرس،که ترازنامه سند اندوخته هرکس رابدون حساب سازی برایش تدوین می کند ومالیاتی اضافه بر دارایی او واندوخته هاش نخواهد بست وتلفیقی بودن محافظه کاری ورضایت طرفین صورت نخواهد داد.

حجت اله اسدی نسب

در مکتب تو همیشه شاگردم من دور از رخ تو همیشه پر دردم من در فصل بهار و روز استاد ببین بی نور معلم این چنین زردم من استاد عزیز پیشاپیش روزت مبارکباد[گل]

حجت اله اسدی نسب

امین این سوأل رو جواب بده:درصورت وجودزیان درشرکت سهامی ب رطبق قانون تجارت درصورت وجودزیان درسال اول برای تقسیم سود سال دوم باید زیان سال اول کسر شود امادربرخی ازکتابها مثل حسابداری مالی ماهان این کسرانجام نشده،لطف می کنید اگر بگویید کدام روش درست است وبه چه دلیل؟درتدریس وکارعملی چگونه است؟

حجت اله اسدی نسب

امشب شب آرزوهاست: "آرزو میکنم هیچ یک از آرزوهایت آرزو نماند ، تو نیز برای آرزوهایم آرزو کن "[گل]

حجت اله اسدی نسب

عشق يعني پدر، صبر يعني يک مرد، مهر يعني پسر، نور يعني برادر، هر چه هستي، عشق يا صبر، مهر يا نور پيشاپيش روزت مبارک[گل]

زهره

استادعزيز جوابمو ندادي...........[ناراحت]

حجت اله اسدی نسب

خدا تنها روزنه امیدی است که هیچگاه بسته نمیشود ، تنها کسی است که با دهان بسته هم میتوان صدایش کرد و با پای شکسته هم میتوان سراغش رفت ، تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر بر میدارد و بیشتر میخرد ، او تنها کسی است که وقتی همه رفتند ، میماند و وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید و وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود ... آنچه را خداوند دوست دارد در این شب عزیز برایت آرزومندم .